6 August 2022
A-piste

08:27
BB
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

16:15
BL - Barema A
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

16:25
BL - Jump-off
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

09:47
CB
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

15:11
CL
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

16:58
CM - Barema A
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

CM - Jump-off
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)
DB
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

DL
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

17:17
DM - Barema A
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

DM - Jump-off
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

B-piste

15:25
AA3
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

14:53
AA4
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

13:09
AA5
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

12:18
AB
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

15:38
BA3
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

14:41
BA4
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

13:23
BA5
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

11:56
BA6
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

13:51
CA5
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

11:10
CA6
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:58
CA7
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

14:17
DA5
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

10:40
DA6
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:16
DA7
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:52
DA8
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

15:11
SA3
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

15:00
SA4
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

13:04
SB
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)