A2: 4-tal Zwaar

4-tallen Paarden Universele proef (manueel)
# Participant C
1
49
1155209 - VIERTALLEN DRESSUUR - Z - HERENTHOUT
226.000 (1)
2
48
100053983 - VIERTALLEN DRESSUUR - ZA - GROBBENDONK
221.000 (2)